Mai 29, 2006

Hakenkreuz

Scheint ein religioeses Symbol zu sein.

Seems to be any religious icon.